Plakk-kontroll

A professzionális fogselymezés, a felügyelt fogselymezés és a szájöblítés hatékonysága a lepedék eltávolításában

12 hetes, randomizált klinikai vizsgálat

Ez a cikk egy klinikai vizsgálat lepedékképződéssel kapcsolatos eredményeit mutatja be, amely a Journal of Dental Hygiene című folyóiratban jelent meg a következő címmel: Efficacy of professional flossing, supervised flossing and mouthrinsing regimens on plaque: a 12-week, randomized clinical trial. Szerzők: Bosma ML, McGuire JA, Sunkara A, Sullivan P, Yoder A, Milleman J, Milleman K.

CÉLKITŰZÉS

A lepedékképződés megelőzése és csökkentése céljából végzett, napi kétszeri, alkoholos, illóolajos szájöblítés (LISTERINE®) és fogmosás, valamint a naponta egyszer felügyelet mellett végzett fogselymezés és fogmosás hatásosságának értékelése.* A fogselymezés célja a fogak közötti lepedék és ételmaradékok eltávolítása a fogszuvasodás csökkentése érdekében.

*A szájüreg vizsgálata előtt a vizsgálati alanyok 8-18 órán keresztül nem végezhettek szájhigiéniás kezelést, és a vizsgálat előtt legalább 4 órával nem ehettek.

MÓDSZEREK

Az elsődleges végpont a fogközi Quigley-Hein plakkindex (TPI) Turesky-féle módosításának átlaga volt a 12. héten. A kezelést minden vizsgálati alany naponta egyszer felügyelet mellett végezte el a klinikán, hétfőtől péntekig. A nap második kezelése, valamint a szombati és vasárnapi otthoni kezelés felügyelet nélkül történt, és naplóban kellett rögzíteni.

A VIZSGÁLATI ALANYOKAT (N=156) VÉLETLENSZERŰEN 4 CSOPORTBA SOROLTÁK

Bevonási kritériumok: ≥18 éves életkor; jó általános és szájüregi egészség; nem szenved a kereskedelmi forgalomban kapható fogászati termékekkel szembeni ismert allergiában; legalább 20, értékelhető arc és nyelv felőli felülettel rendelkező fog; néhány ínygyulladásra utaló jel, de semmi nem utal előrehaladott fogínysorvadásra; legalább 10 vérző pont a vérzési index (BI) alapján; és nem figyelhetők meg a következők: fix vagy kivehető fogszabályozó készülék vagy kivehető részleges fogsor használata, jelentős szájüregi lágyszöveti betegség, kivéve a plakk okozta ínygyulladást, valamint előrehaladott fogínysorvadás a klinikai kivizsgálás és a vizsgálóorvos/fogászati szakember megítélése alapján.

A professzionális fogselymezés, a felügyelt fogselymezés és a szájöblítés hatékonysága a lepedék eltávolításában vizsgálati alanyok randomizálása

Kizárási kritériumok: fogászati profilaxis a kiindulási vizitet megelőző egy hónapban; antibiotikum szükségessége a fogászati kezelés előtt; antibiotikum, gyulladáscsökkentő vagy véralvadásgátló kezelés alkalmazása a kiindulást megelőző egy hónapban; lepedékképződés és fogínygyulladás elleni kemoterápiás szereket tartalmazó szájhigiéniás termékek használata a kiindulást megelőző két hétben; füstmentes dohány használata; és bármilyen más, szervi vagy pszichiátriai betegség, amely a vizsgálóorvos megítélése szerint alkalmatlanná tenné az önkéntest a vizsgálatra.

EREDMÉNYEK

A fogmosás + negatív kontroll szájöblítés kombinációval összehasonlítva csak a fogmosás + LISTERINE® Cool Mint kombináció csökkentette statisztikailag jelentős mértékben a lepedékképződést 12 hét után;

 • 12 hét után a fogmosás + negatív kontroll szájöblítés kombinációhoz viszonyítva a fogközi és a teljes szájüregi lepedék szignifikánsan csökkent a fogmosás + LISTERINE® Cool Mint csoportban, de nem a fogmosás + a higiénikus által végzett fogselymezés vagy a fogmosás + a higiénikus által felügyelt fogselymezés kombinációban részesített csoportban.

Az interproximális TPI érték csökkenése 12 hét után, a kontrollhoz képest

A LISTERINE® JELENTŐSEN CSÖKKENTETTE A LEPEDÉKKÉPZŐDÉST

AZ ÍNYVONAL FELETTI, FOGKÖZI LEPEDÉKKÉPZŐDÉS 4,6-SZOR NAGYOBB MÉRTÉKŰ MEGAKADÁLYOZÁSA a fogselymezéshez* képest

MEGJEGYZÉS: A fogselyem hatékonyan távolítja el a fogak közé beágyazódott ételmaradékokat és a biofilmet, javítja a páciensek ínyének egészségét, és hasznos eszközzel szolgál a mindennapi szájhigiéniához. A fogselymezés, a fogmosás és a LISTERINE® Cool Mint oldattal történő napi öblítés együttesen átfogó megoldást nyújt a szájápolás és a szájüreg szinte 100%-os tisztításának problémájára.

*Dentálhigiénikus által végzett fogselymezés. A lepedékképződés tartós csökkenése a fogászati profilaxist követően.

KÖVETKEZTETÉSEK

 • A kizárólag fogmosásból álló rutinhoz viszonyítva a LISTERINE® Cool Mint 12 hét után nagyobb mértékben csökkentette a lepedékképződést (TPI), mint a higiénikus által végzett vagy felügyelt fogselymezés
 • A LISTERINE® Cool Mint hozzáadása a szájápolási rutinhoz hatékonyabban csökkentette az ínyvonal feletti lepedékképződést, mint a higiénikus által végzett fogselymezés
 • Az említett eredmények alapján a fogászati szakemberek a leghatékonyabb szájápolási rutint ajánlhatják betegeiknek, azok igényeihez igazodva.

HIVATKOZÁSOK

1.Bosma ML et al.: Efficacy of Flossing and Mouthrinsing Regimens on Plaque and Gingivitis: A randomized clinical trial. J Dent Hyg. June 2022, Vol. 96, No. 3, 8-20. 2. Floss/interdental cleaners. ADA website, https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/or.... (Zuletzt begutachtet am 21.09.2021. Aufgerufen am 23.02.2022.). 3. Kerr WJS, Kelly J and Geddes DAM: The areas of various surfaces in the human mouth from nine years to adulthood. J Dent Res. 1991; 70: 1528-1530.

A fogselymezés és a szájöblítés lepedékeltávolító hatékonyságának összehasonlítása

12 hetes, virtuális felügyelettel végzett klinikai vizsgálat

Ez a cikk egy klinikai vizsgálat lepedékképződéssel kapcsolatos eredményeit mutatja be, amely a Journal of Dental Hygiene című folyóiratban jelent meg a következő címmel: Comparative Effectiveness Of Flossing And Mouthrinse Regimens On Plaque: A 12-week Virtually Supervised Clinical Trial. Szerzők: Milleman J, Bosma ML, McGuire JA, Sunkara A, McAdoo K, DelSasso A, Wills K, Milleman K.

CÉLKITŰZÉS

A lepedékképződés megelőzése és csökkentése céljából végzett,

 • napi kétszeri, alkoholos, illóolajos szájöblítés (LISTERINE®) és fogmosás,
 • a fogselymezés és fogmosás,
 • valamint a naponta egyszer virtuális felügyelet mellett végzett illóolajos szájöblítés, fogselymezés és fogmosás

hatásosságának értékelése.*

A fogselymezés célja a fogak közötti lepedék és ételmaradékok eltávolítása a fogszuvasodás csökkentése érdekében

MÓDSZEREK

A végpontok közé tartoztak a fogközi, illetve teljes szájüregi Quigley-Hein plakkindex (TPI) Turesky-féle módosításának átlaga a 12. héten.

A kezelést minden vizsgálati alany naponta egyszer videós felügyelet mellett végezte el, hétfőtől péntekig. A nap második kezelése, valamint a szombati és vasárnapi otthoni kezelés felügyelet nélkül történt, és naplóban kellett rögzíteni.

A szájüreg vizsgálata előtt a vizsgálati alanyok 8-18 órán keresztül nem végezhettek szájhigiéniás kezelést, és a vizsgálat előtt legalább 4 órával nem ehettek.

A VIZSGÁLATI ALANYOKAT (N=213) VÉLETLENSZERŰEN 4 CSOPORTBA SOROLTÁK:

Bevonási kritériumok: 18-60 év közötti életkor; jó általános és szájüregi egészség; nem szenved a kereskedelmi forgalomban kapható fogászati termékekkel szembeni ismert allergiában; legalább 20, értékelhető arc és nyelv felőli felülettel rendelkező fog; néhány ínygyulladásra utaló jel, de semmi nem utal előrehaladott fogínysorvadásra; legalább 10% vérző pont a kiterjesztett vérzési index (EBI3) alapján; 5 mm-nél nagyobb szondázási mélységű pontok nélkül, illetve legfeljebb három pont, ahol a szondázás mélysége 5 mm; és nem figyelhetők meg a következők: fix vagy kivehető fogszabályozó készülék vagy kivehető részleges fogsor, jelentős szájüregi lágyszöveti betegség, kivéve a plakk okozta ínygyulladást.

A fogselymezés és a szájöblítés lepedékeltávolító hatékonyságának összehasonlítása - vizsgálati alanyok randomizálása

Kizárási kritériumok: fogászati profilaxis a kiindulási vizitet megelőző négy hétben; antibiotikum szükségessége a fogászati kezelés előtt; antibiotikum, gyulladáscsökkentő vagy véralvadásgátló kezelés alkalmazása a kiindulást megelőző egy hónapban; kemoterápiás szereket tartalmazó szájhigiéniás termékek használata a kiindulást megelőző két hétben; füstmentes dohány használata; és bármilyen más, szervi vagy pszichiátriai betegség, amely a vizsgálóorvos megítélése szerint alkalmatlanná tenné az önkéntest a vizsgálatra.

EREDMÉNYEK

A fogmosással összehasonlítva csak a fogmosás + LISTERINE® kombináció csökkentette statisztikailag jelentős mértékben a lepedékképződést 12 hét után

 • 12 hét után a fogmosáshoz viszonyítva a fogközi és a teljes szájüregben képződő lepedék szignifikánsan csökkent a fogmosás + LISTERINE® csoportban, de nem a fogmosás + a higiénikus által felügyelt fogselymezés kombinációban részesített csoportban
 • A fogmosás és fogselymezés kombinációhoz viszonyítva a fogmosás, fogselymezés + LISTERINE® csoportban szignifikánsan csökkent a fogközi és a teljes szájüregi lepedék

Fogközi lepedék csökkenése 12 hét használat után

A LISTERINE® JELENTŐSEN CSÖKKENTETTE A LEPEDÉKKÉPZŐDÉST

A FOGKÖZI LEPEDÉK 26,9%-KAL NAGYOBB MÉRTÉKŰ CSÖKKENTÉSE A FOGMOSÁSHOZ VISZONYÍTVA

A FOGKÖZI LEPEDÉK 28,4%-KAL NAGYOBB MÉRTÉKŰ CSÖKKENTÉSE A FOGMOSÁS ÉS FOGSELYMEZÉS KOMBINÁCIÓHOZ VISZONYÍTVA*

MEGJEGYZÉS: A fogselyem hatékonyan távolítja el a fogak közé beágyazódott ételmaradékokat és a biofilmet, javítja a páciensek ínyének egészségét, és hasznos eszközzel szolgál a mindennapi szájhigiéniához. A fogselymezés, a fogmosás és a LISTERINE® Cool Mint oldattal történő napi öblítés együttesen átfogó megoldást nyújt a szájápolás és a szájüreg szinte 100%-os tisztításának problémájára.

 • A lepedék tartós csökkentése az ínyvonal felett, ha 12 héten át rendeltetésszerűen alkalmazzák a fogak tisztítása után. A fogselymezés felügyelet mellett történt. A mechanikus tisztítás kiegészítéseként használjon LISTERINE®-t is (három lépéses rutin).

KÖVETKEZTETÉSEK

 • A napi kétszeri fogmosásból, majd LISTERINE® szájvíz alkalmazásából álló szájápolási gyakorlat jelentősen csökkentette a szupragingivális lepedékképződést a kizárólag fogmosásból álló rutinnal szemben.
 • A fogselyem napi egyszeri, fogmosás utáni használata nem volt hatással a szupragingivális lepedék csökkentésére a kizárólag fogmosásból álló rutinnal szemben.
 • A Listerine hozzáadása a fogmosásból és a fogselymezésből álló rutinhoz jelentősen nagyobb hatékonysággal csökkentette a szupragingivális lepedéket.
 • Az említett eredmények alapján a fogorvosok a legmegfelelőbb szájápolási rutint ajánlhatják betegeiknek.

HIVATKOZÁSOK

1. Milleman J et al.: Comparative Effectiveness of Toothbrushing, Flossing and Mouthrinse Regimens on Plaque and Gingivitis: A 12-week virtually supervised clinical trial. J Dent Hyg. June 2022, Vol. 96, No. 3, 21-34. 2. Floss/interdental cleaners. ADA website, https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/or.... (Zuletzt begutachtet am 21.09.2021. Aufgerufen am 23.02.2022.) 3. Kerr WJS, Kelly J. and Geddes DAM. The areas of various surfaces in the human mouth from nine years to adulthood. J Dent Res. 1991;70:1528-1530.