Jogi nyilatkozat

A jelen weboldal elérésével és használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. Amennyiben ezeket a feltételeket nem kívánja elfogadni, kérjük haladéktalanul hagyja abba a weboldal használatát.

A jelen weboldal tartalmának jogai a budapesti székhelyű JNTL Consumer Health (Hungary) Kft.-t ("JNTL") vagy a Kenvue csoporthoz tartozó más társaságokat (a JNTL és a Kenvue csoporthoz tartozó más társaságok a továbbiakban együttesen a "Kenvue Csoport") illetik meg. A JNTL székhelye 1112 Budapest, BudapestOne Center Balatoni út 2. a. ép. 1. em., nyilvántartva a budapesti székhelyű Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégnyilvántartásban a 01-09-385835 cégjegyzékszámon, adószám: 29279854-2-43 (a felhasználókkal való kapcsolattartáshoz rendszeresen használt e-mail cím: [email protected]).

Minden jog fenntartva. A weboldal tartalma kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra tölthető le. A tartalom módosítása és sokszorosítása tilos. A JNTL fenntartja a jogot, hogy a weboldalon bármikor változtatásokat eszközöljön.

A Kenvue Csoport vállalatai a fent jelzettek kivételével semmilyen licencet vagy jogot nem adnak a felhasználóknak a Kenvue Csoport vállalatai tulajdonában álló szerzői jogok alapján. A jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy az hallgatólagosan, engedélyezéssel vagy más módon bármilyen jogot adna a Kenvue Csoport vállalatai vagy bármely más személy szellemi tulajdonjogának használatára.

A JNTL ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a weboldal naprakész és pontos információkat tartalmazzon. A weboldalon található információk tájékoztató vagy oktatási céllal kerülnek közzétételre, azonban nem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, és mint ilyenek nem helyettesíthetik a megfelelő szakember tanácsát, különösen az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban. A JNTL nem felelős (a törvény által megengedett mértékben) a felhasználók által a weboldalon található információk alapján hozott döntésekért, a weboldalról szerzett információk felhasználók általi felhasználásának hatásaiért, a felhasználók vagy harmadik felek által elszenvedett közvetlen vagy közvetett veszteségekért, károkért, sérelmekért vagy egyéb káros hatásokért, amelyek a weboldalhoz való hozzáférésből vagy annak elmaradásából, illetve a weboldalon található információk felhasználásából erednek. Ez a weboldal a magyarországi lakosok számára készült. Ez a weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket vagy hivatkozásokat, azonban a Kenvue Csoport vállalatai nem felelősek azon weboldalak tartalmáért, amelyekre ezek a linkek/referenciák vezetnek, és nem felelősek az ott található tartalmakért vagy azok felhasználó általi használatáért. A más weboldalakra mutató linkek kizárólag e weboldal felhasználóinak kényelmét szolgálják.

A weboldalon használt vagy bemutatott valamennyi védjegy, kereskedelmi név, grafikai terv és egyéb szellemi tulajdonjog, mint például szabadalom vagy ipari minta, a Kenvue Csoport vállalatainak vagy harmadik feleknek a tulajdonát képezi, és Magyarországon és világszerte oltalom és törvényi védelem alatt áll. Ezek bármilyen módon történő felhasználása a jogosultak előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

A weboldalon keresztül megadott valamennyi személyes adatot az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott feltételek szerint kezeljük.

Az oldal felhasználója által szolgáltatott információk, beleértve az oldalra, a JNTL termékeire vagy tevékenységeire vonatkozó kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonló információkat, nem minősülnek bizalmas információnak, és a JNTL nem vállal kötelezettséget az ilyen információkkal kapcsolatban ("Anyagok"). Ha Ön Anyagokat tesz közzé az oldalon, Ön szavatolja és kijelenti, hogy az Anyagok JNTL vagy bármely harmadik fél általi felhasználása nem sérti az Ön vagy bármely harmadik fél bármely jogát. Azzal, hogy Ön anyagokat tesz közzé a Honlapon, vagy más módon bocsátja azokat a JNTL rendelkezésére, felelősséget vállal az azokban foglalt tartalmakért és információkért, beleértve azok valóságtartalmát és pontosságát. Az Anyagok weboldalon történő közzétételével a felhasználó ingyenes licencet biztosít a JNTL-nek és a Kenvue Csoporthoz tartozó vállalatoknak az Anyagok időben és térben korlátlan, teljes vagy részleges felhasználására a következő felhasználási területeken: mentés vagy sokszorosítás bármilyen technikával, beleértve a nyomtatást, a reprográfiát, a mágneses rögzítést és a digitális technikát is, forgalmazás belföldön vagy külföldön, az eredeti vagy másolatok kölcsönzése vagy bérbeadása, a mű terjesztése, beleértve annak nyilvános előadását, bemutatását, megjelenítését, sokszorosítását, sugárzását és újra sugárzását bármilyen módon és technikával, valamint a mű nyilvános hozzáférhetővé tételét oly módon, hogy mindenki számára hozzáférhetővé váljon az általa választott helyen és időben. Ugyanakkor Ön biztosítja a JNTL-nek és a Kenvue Csoport vállalatainak a jogot, hogy az Anyagban szereplő művekre vonatkozó származtatott szerzői jogokat gyakorolhassák, illetve harmadik feleknek engedélyezzék azok gyakorlását. Ön engedélyt ad a JNTL-nek és a Kenvue Csoport vállalatainak arra, hogy az Anyagokban szereplő bármely információt, ötletet, koncepciót, know-how-t és technikát korlátlanul bármilyen célra felhasználják, beleértve, de nem kizárólagosan, az ezen információkat és a Kenvue Csoport vállalatainak promóciós anyagait felhasználó termékek fejlesztését, gyártását és forgalmazását. Emiatt, valamint a fent meghatározott licenc megadásáért a felhasználó nem jogosult semmilyen díjazásra.

A JNTL weboldal használatának ezen szabályai nem sértik a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által biztosított fogyasztói jogokat.

A weboldal tárhelyszolgáltatója: Acquia Inc. (székhely: 53 State Street Boston, MA 02109 USA, telefonszám: 888-922-7842.